Publicaties

De revolutie naar een toekomstbestendige economie begint in het Oosten van Nederland’ aldus Hoogleraar Jan Jonker – initiatiefnemer van een uniek en grootschalig onderzoek naar Circulaire Economie. In het oosten van het land barst het van de pionierende ondernemers. Om te organiseren dat deze partijen ook in de toekomst kunnen blijven ondernemen is er veel uitdaging. En hoe beslecht je die? Met de kracht van ambassadeurs!

Uitdaging alom
Zo krijgt de maakindustrie te maken met andere manieren van omgaan met grondstoffen, wordt er bij agro- en maakindustrie om aanpakken voor nieuwe energie gevraagd en is er een groot tekort aan talent en ook veranderen in de toekomst de benodigde vaardigheden. De roep om een circulaire economie neemt toe, maar de visie en beleidskaders ontbreken daarvoor. En dat in een krachtenveld waar Klimaatakkoorden, grondstoffenakkoorden en regio- en greendeals je om de oren vliegen. Wat doe je dan als ambitieuze gemeente? Dan sla je de handen in een met ambassadeurskracht.

De missie
Onze opdracht: help ons naar een Circulaire Economie. De eerste stap die we voorstelden was om te werken aan een gezamenlijke visie met stakeholders die nu al actief zijn om ondernemers te helpen in de beweging naar een circulaire economie. Rabobank, het Ondernemershuis een plaatselijke duurzaamheidsstichting en twee onderwijsinstellingen schoven aan bij de gemeente. Met hen ontwikkelden we in een afgebakende sprint een duidelijk Perspectief met actie agenda voor een tweede sprint omgezet in een Infographic.

Een vernieuwende aanpak
De aanpak van sprint is een manier van adaptief werken die past bij de dynamiek van een Nieuwe Economie, een werkelijkheid waar het aantal veranderingen in een omgeving steeds sneller gaat en de complexiteit toeneemt. Het werken aan een gedeelde overstijgende visie waarin alle belangen een plek hebben aan de voorkant van de beweging, blijkt veelal een vernieuwend en ook krachtig element in dit soort inter-stakeholder-overleggen. Hoewel het vaak spannend is om in de veelheid van initiatieven de juiste aanmaakpunten te vinden voor gesprek, leidt het altijd tot groter enthousiasme en nieuwe nuttige inzichten, als de belangen en ambities bij elkaar zijn gebracht in een gedeeld perspectief.

Onze bijdrage
AmbassadorWise hielp om focus aan te brengen in het proces met Ambassador Perspectief en we begeleidden diverse Experiences om draagvlak voor de actie agenda die bij het Perspectief was opgesteld. De opdrachtgever was een lokale gemeente – we hebben daarnaast de contacten naar de regionale en landelijke partijen behartigd, mede in samenwerking met Duurzaam Door van RVO. We hebben meerdere gemeentes in deze regio ondersteund in gelijksoortige processen en diverse provincies begeleid in het activeren van ecosystemen in de Nieuwe Economie. En we maakten onderdeel uit van het onderzoeksteam van Jan Jonker waaraan wordt gerefereerd.

‘Soms komt een succes voort uit een mislukking. Ambassadeur Mirjam was zo eerlijk om toe te geven dat het idee dat ze ontwikkelde in het Ambassadeursprogramma gefaald had. Het werd gebruikt als wandversiering terwijl het vele vierkante meters duurzame vloeroplossing had moeten zijn. Maar waar een wil is….en zo kwam Mirjam met nieuwe inzichten tot een nog beter idee: een vloer van vissersnetten als duurzame oplossing maar ook een nieuwe toekomst voor een werkloze vissersgemeenschap

Mirjam deed mee aan het FastForward Programma Sustainability Ambassadorship binnen het bedrijf in haar rol als product developer. Vastbesloten om iets anders te doen, dan ze altijd deed ging ze op zoek naar nieuwe materialen om duurzame tapijttegels te maken.Ze wilde meer dan een milieuvriendelijk product: duurzaamheid was voor haar ook het verbeteren van de levensstandaard en gezondheid van mensen. Met die duidelijke visie en een plan koos ze nieuwe partners. Waaronder het Zoological Centre uit London om te komen tot materialen uit de zee in gemeenschappen die nieuwe inkomsten kon gebruiken. En natuurlijk de leverancier van garen. Uit haar ‘succesful failure’ had ze geleerd ook dat ze de klant moest betrekken aan wie ze het product wilde verkopen als het eenmaal ontwikkeld was. Of beter gezegd: voor wiens probleem ze een oplossing zocht. In dit geval was het een probleem waarvan de klant nog niet wist dat hij of zij deze had: de architect die kort daarna vele vragen zou krijgen om duurzame producten. Het product werd een groot succes. Soms moet je voorbij de horizon kunnen kijken om nieuwe oplossingen te vinden. Dat deed Mirjam als voorloper zeker.

Relevant aan het verhaal van Mirjam is de succesfactor van transparant zijn en trots delen om de impact van dit product te vergroten. Door haar fouten te delen en haar belangen op tafel te leggen, kreeg ze een verfrissende keten van partijen bij elkaar. Het doorzettingsvermogen dat je nodig hebt om tot vervolgstappen te komen, haalde ze uit de gedeelde ambitie en energie van de partners die betrokken waren in het programma. Allen ambassadeurs van een maatschappelijke ambitie, die -eenmaal gerealiseerd- alleen maar winnaars kende.

© Beeld: Interface

Als je als partij in de bouwketen echt iets wilt, moet je bij de investeerder zijn. Dan moet je in een spel van decennia ‘zo doen we het al’ soms een slimme omweg vinden en het anders doen dan de andere partijen. En wat kan je veel als ontwikkelaar van gevelsystemen. Want de toekomst van gebouwen ligt voor een groot deel in die gevel. Wat een wereld van mogelijkheden!

In drie jaar tijd ontwikkelen we meerdere ‘golven’ van vooruitgang met de opdrachtgever Schuco. Schuco staat al jarenlang bekend om zijn goede kwaliteit in de markt. Maar in een behouden markt en een Duits moederschip is het niet eenvoudig om vernieuwende concepten op te schalen. Met een intrinsiek gemotiveerd salesteam en een zeer betrokken directie worden alle hens aan dek getrokken.

Werelddoelen als kompas
Schuco krijgt nieuw Perspectief door een duidelijk Kompas: een grafische visie op de toekomst, een aanbod met oplossingen voor de uitdagingen van straks met de sustainable development goals als orientatiepunt. Alle medewerkers krijgen de Experience en denken mee over wat belangrijk is in de organisatie als je met die nieuwe ontwikkelingen omgaat. En en passant wordt er in ‘expeditieteams’ gewerkt aan vernieuwende projecten. Intern en bij het moederschip wordt het enthousiasme groter en bij klanten worden successen geboekt door de frisse, vernieuwende aanpak. Een prachtig project, met mooie -menselijke- mensen. Echt contact, een eerlijk gesprek en vooral heel veel lol maakten dit project een feest.

Onze bijdrage
AmbassadorWise was drie jaar tijd betrokken als sparringspartner van het management team, individueel coach (bij uitzondering) en we faciliteerden diverse Experiences en een Accelerator. Het project kreeg ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds, vanwege het hoge sociaal innovatieve karakter van het project. Leuk detail is dat deze opdrachtgever zo enthousiast was over de resultaten van ambassadeurskracht bij een andere opdrachtgever, dat ze zich bij ons melden voor advies. Dat is ook ambassadeurschap!

Stel je bent een tapijttegelproducent in 1994 en je ziet als eerste in de branche het ligt om het helemaal anders te doen: van take-make-waste naar geheel circulair. Van topdown naar netwerkorganisatie. En van producent tot dienstenconcept?! Wat heb je dan nodig om dat ….in 2020!….gerealiseerd te krijgen? Ambassadeurskracht natuurlijk! Bij dit fantastische bedrijf liggen de roots van ons concept en nog steeds doen we goed en graag zaken met elkaar. Regelmatig wisselen we netwerk uit en bezoeken we het mooie Awarehouse met onze opdrachtgevers voor inspiratiesessies.

Ray Anderson is de wijlen CEO van Interface en zette de toon met een radicale visie op pionieren in de Nieuwe Economie. Roderick Conijn is sustainability ambassadeur van Interface van het eerste uur en zette deze visie om in actie. Roderick volgde drie Ambassadorwise sessies om zijn kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn om zowel zijn ambitie als die van de organisatie te realiseren.

Ambitieuze aanpak
“We hadden onder meer een inspiratiesessie over de betekenis van duurzaamheid voor ons vakgebied sales. In een andere sessie werden we in een internationale, cross functionele samenstelling uitgedaagd om ons eigen project te formuleren en te realiseren. Nu spreek ik met regelmaat voor grote groepen over onze organisatie en mijn rol als ambassadeur. Om met ze te delen wie we zijn maar ook om samen te werken en ideeën op te doen. De meetings met andere ambassadeurs en de netwerken waar ik mij inmiddels roer houden me scherp en mijn kijk op zaken is enorm veranderd. Ik ben er creatiever en kritischer door geworden en werk op een andere, betere manier samen met mensen in en om mij heen. En het mooiste van alles? Mijn sales resultaat wordt er beter van! ”

Gedeelde ambities
Interface is marktleider in modulaire vloerbedekking en heeft de ambitie om een duurzame en succesvolle organisatie te zijn. Deze ambitie is vanaf 1994 ingezet en gerealiseerd door oprichter Ray Anderson. Om dit succes te continueren en te borgen heeft Interface een ambassadeursprogramma van Ambassadorwise doorlopen met als doel een groep sustainability ambassadors te activeren die de ambitie van Interface en hun eigen ambitie samen laten komen in een voortrekkers en inspirerende rol.

Goed resultaat
De resultaten van het Ambassadeursprogramma hebben bijgedragen aan het behalen van de doelen van Mission Zero. Niet alleen de ambassadeursgroep, maar alle medewerkers werden alerter op de mogelijkheden tot slimme innovaties. Ambassadeurs worden in het programma heel specifiek uitgedaagd om een ‘business case’ te ontwikkelen voor hun idee. En dat maakt dat output van het programma heel tastbaar is en na enkele jaren zijn vele projecten gerealiseerd. Van kleine besparingen tot grootse plannen als het inmiddels veelbezochte Awarehouse en het ‘Net-works’-project. Deze innovatie is eigenlijk voortgekomen uit het idee van een bio-based product van een ambassadeur dat niet succesvol bleek. Door volharding werd een betere innovatie gerealiseerd, waarin door unieke samenwerking in de keten en met een non-profit organisatie succes werd geboekt. En zo zijn er nog vele tastbare voorbeelden te benoemen. Ambassadeurs geven aan dat het ambassadeurschap hen trots biedt, betere gesprekken binnen en buiten de organisatie en daarmee enthousiasme en motivatie. Vele alumni dragen tevens de kennis en contacten met zich mee en blijven veelal verbonden met de organisatie. Zie deze clip waarin ambassadeurs de resultaten laten zien die ze in bijna 10 jaar hebben neergezet.

Meer weten?
We spreken regelmatig met en over Interface op diverse podia. Lees ook dit paper over Ambassadeurschap als motor voor MVO implementatie of het artikel van een van de Ambassadeurs in Controller Magazine Of bekijk de korte video hieronder waarin de ambassadeurs van Interface vertellen over hun ervaringen.

© Beeld: Interface

Wat doe je als je de beste hogeschool van Nederland bent en wilt blijven? Dan blijf je niet op je stoel zitten vergaderen. Dan neem je een kijkje bij voorbeelden die inspireren. En ga je vervolgens in een tiende versnelling je eigen organisatie en de hele Hogescholenwereld van NL verduurzamen – met ambassadeurskracht! Avans team Duurzaam Doen is na zes jaar klaar en vertelt het verhaal in dit magazine. AmbassadorWise draaide mee in de eerste jaren om de beweging in gang te zetten.

Met de Top-25 leidinggevenden van Avans gingen we op pad naar een van de pioniers in Verantwoord Ondernemen. Avans wil studenten afleveren die de samenleving verder helpen. Wat moeten studenten dan kunnen als zij bij organisaties terechtkomen die samenleving verder wil helpen? Op allerlei plekken in de organisatie werkt men al hard en enthousiast aan deze ambitie. Om dat enthousiasme optimaal te benutten en elkaar te prikkelen, organiseerde Avans deze bijeenkomst. Een onderdeel van een Avans-breed ‘AmbassadorWise’ programma om de koploperspositie te blijven behouden en vooral ‘keigoede’ studenten af te leveren waar we wat aan hebben in de maatschappij. In totaal werkten we drie jaar met deze opdrachtgever: eerst om een Perspectief te creëren bij een Krachtteam dat de verduurzaming van Avans en een certificering moest organiseren. Daarna bij diverse doelgroepen Experiences, te beginnen bij een bus vol directieleden en 30 geactiveerde ambassadeurs. Meermalen is de Accelerator doorlopen om vele projecten te realiseren. Trots zijn we op het resultaat van deze opdrachtgever met de vele projecten die zij realiseerden in onderwijs, de governance en verslaglegging en het realiseren van een inspirerende, duurzame schoolomgeving (campus). Maar vooral zijn we trotsdat zij de Werelddoelen als leidraad voor verduurzaming in het onderwijs verkozenen en dat zij deze bij alle hogescholen neerlegden om gezamenlijk op te pakken. Dat is nou echt impact!

‘Kiwi’ is heftruckchauffeur in een vestiging van Chiquita in de UK. Hij participeerde in een engagement programma van ons met Chiquita International Brands. Deze opdracht was het leuke gevolg van deelname van de global CEO aan het programma ‘Undercover Boss’. Onze opdracht: help ons om Chiquita toekomstbestendig te maken met de kracht van ambassadeurs.

Mijn bijnaam is ‘Kiwi’, omdat ik oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland kom. Fruit en gezond eten is hier in de regio een aandachtspunt. De bekendheid van Chiquita en andere fruitleveranciers is hier veel te klein is. Als ‘ambassadeur’ van Chiquita kwam ik daarom met het plan om op scholen in de regio voorlichting te organiseren over bananen, de herkomst ervan en de gezondheidseffecten. In korte tijd verzamelden we presentatiemateriaal, zochten we contacten met scholen om ‘al het goede’ over de banaan te vertellen. In Nieuw-Zeeland was ik docent op een basisschool, ik vind het fantastisch dat ik dit weer een beetje terugkrijg in mijn huidige werk als heftruckchauffeur. Door een collega werd zelfs een samenwerking opgezet met een lokale dierentuin, omdat het plantaardig afval van de rijperij voor sommige diergroepen geschikt is als voedsel. Zonde om weg te gooien toch?’

Een bruisend en trots team
Door aan dit project mee te werken kreeg Kiwi en zijn team veel energie. Ze kregen de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, hun hart te volgen en ideeën te uiten en te realiseren. Het resultaat was een bruisend team dat initiatief neemt en een toegenomen gevoel van trots. De naam Chiquita werd door de acties op deze lokatie meer zichtbaar in de UK en de bewustwording om meer bananen te eten had een positieve impact op de verkoop. En de vrachtwagens….die kunnen nog steeds op tijd vertrekken, ook al stopte Kiwi nu ook tijd in ‘zijn’ project. Tot op heden spreekt men elkaar als ambassadeurs maandelijks om voortgang van ideeën te bespreken en nieuwe ideeën te lanceren.

AmbassadorWise hielp om focus aan te brengen in het Engagement programma met de tool Ambassador Perspectief en deelde en co-faciliteerde de aanpak van de AmbassadorWise Accelerator. Tot slot zorgden we ervoor dat de mensen van Chiquita deze zelf kunnen uitrollen op andere plaatsen.

Albron en AmbassadorWise hebben samengewerkt aan de uitrol van een ambassadeursprogramma om MVO versneld te verankeren in de organisatie. Marije de Groot was lid van het interne team dat dit initiatief nam en begeleidde.

“Onze organisatie en onze markt zijn continu in beweging, juist door de hectiek vraagt dat soms om een moment van reflectie. Het ambassadeursprogramma dat we i.s.m. Ambassadorwise opzetten bleek daarvoor een geschikte methode. Samen met Ambassadorwise keken we naar onze doelen en ambities en bedachten we op welke manier het ambassadeursprogramma hier een bijdrage aan zou kunnen leveren. Ik was betrokken als kernteamlid bij de eerste fase van het Ambassadorwise werken. We luisterden goed naar medewerkers en merkten dat ze graag mee wilden denken over de toekomst van onze organisatie. En doen, want doeners blijven we in deze branche!”

Verrassend enthousiast
“Een onverwacht groot aantal medewerkers stond op om mee te doen aan inspiratiesessies waar het thema ‘duurzamer ondernemen’ centraal stond. In deze sessies werd kennis gedeeld, werden inzichten en vaardigheden vergroot en er werden nieuwe contacten gelegd tussen collega’s . Anders dan we gewend waren, maar effectief. Alles kwam hierin samen, het heeft ons als organisatie heel veel gebracht!”

Bottums up!
Albron volgde de Ambassadorwise Approach en merkte dat een ‘bottom up’ aanpak met een grote mate van vrijblijvendheid en vrijwilligheid, positieve veranderingen kan accelereren. Wie mee wil doen, doet mee. Het idee daarvan is dat men niet achterover kan leunen, maar echt bij zichzelf te rade moet gaan of het de moeite waard is mee te doen, of de ambitie van de organisatie ook bijdraagt aan hun EIGEN ambitie. Zo staan echte ambassadors op en sta je als verandermanager al 1-0 voor. Het stappenplan van Ambassadorwise hielp Albron door het proces heen om ambassadeurs te werven en hun persoonlijke ambities aan de ambities van de organisatie te binden.

Update
De Ambassadorwise Approach werpt steeds meer concrete vruchten af. In het Duurzamer Ondernemen magazine van Albron van december 2013 worden de positieve effecten van de Ambassador Sessies op de doelstellingen belicht.

Inmiddels is Albron vele stappen verder : Na vele organisatorische veranderingen in 2014-2016 is er een steady koers tot verduurzaming ingezet. De vele ideeën zijn omgezet in Actie. Vandaar: Albron Acteert! gezonder assortiment. Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een eerste vegetarisch restaurant. Noem maar op. Een bijzondere vermelding verdient het Greenhouse. Een bijzondere locatie waar de visie van Albron in het klein perfect wordt gerealiseerd. Een manier om de ruimte zo in te richten dat het de rest van de organisatie en de keten zo te prikkelen, dat iedereen mee wil naar die nieuwe toekomst. En voor ons: Een plek waar we graag met onze opdrachtgevers komen en waar niet geheel toevallig waar meerdere opdrachtgevers van ons bij betrokken zijn, zoals de gevelsystemenleverancier en de tapijttegelproducent. Klik hier om het artikel te lezen (pagina 8 van het DO magazine).

De grote aardappelverwerker McCain -welbekend als leveranciers van de ‘frietjes van de McDonalds’ – startte in 2013 onder de brand-noemer ‘Be Good, Do Good’ een zeer ambitieus Europees programma om medewerkers te betrekken bij het innovatietraject om te verduurzamen in de brede zin van het woord. Een aardappelverwerker heeft met de opkomst van technologie, de effecten van klimaatverandering en de veranderende behoefte van mensen (bijv. gezonder eten, obesitas, etc.) goede reden om met nieuwe business modellen en proces- en productinnovaties te kantelen naar een business model dat meervoudige waarde creëert en een waarbij de organisatie een andere rol in de keten inneemt.

Gedurende twee jaar was AmbassadorWise aan boord als sparringspartner op het programmamanagement en de conceptontwikkeling van het Europese engagement programma zodat de beoogde doelen bereikt zouden worden. ‘Een spannende -en voor McCain ‘andere’- aanpak die zeker heeft geleid tot beweging en nieuwe inzichten en ideeën. Daar doen we het voor!’.

Ambassadeurschap bleek onderbenut
Samen met opdrachtgever Francois Tasmowski gingen we in eerste instantie op zoek naar de juiste partners in de organisatie om draagvlak en enthousiasme te creëren om de beweging die we wilden creëren ook te faciliteren op basis van intrinsieke motivatie. Een rondje langs locaties, veel gesprekken en een inspirerende sessie samen in Madrid om met elkaar vast te stellen dat Engagement en dit programma van waarde is voor de organisatie, zorgden voor de juiste brandstof in de ‘landen’.

Aanstekelijk enthousiast
En welk verhaal was daarvoor aanstekelijk genoeg? Dusdanig aanstekelijk dat het als vanzelf ‘voor de organisatie zou gaan werken’. Het bleek dat er al ontzettend veel kleine dingen al gebeuren in de organisatie, die door de ‘doeners-cultuur’ wel gedaan wordt, maar niet zo snel gedeeld.

Dat concept bleek de ‘Small Acts of Goodness te zijn’. Verhalen die het delen waard bleken, van Nederland tot Polen tot.. Colombia! De CEO EMEA had zijn eigen ‘Small Act of Goodness’, een bijzonder verhaal van een klein idee met potentie en waar doorzettingskracht en vernieuwend denken voor nodig was. Precies datgene wat men bij McCain medewerkers aan engagement en gedrag wilde stimuleren door middel van dit programma. Het verhaal van de CEO is uitgemond in een unieke samenwerking met Professor Yunus en heeft geleid tot een Social Enterprise Concept. Een nieuw en succesvol business model dat inmiddels ook in Europa wordt uitgerold.

Met dat verhaal konden we de boodschap in het concept verwerken dat Small Acts of Goodness…..kunnen een enorme maatschappelijke EN business impact hebben! Inmiddels heeft de de CSR groep in Continental Europe zich de principes van het AmbassadorWise werken eigen gemaakt en zijn zij prima in staat dit balletje verder te laten rollen zonder AmbassadorWise. En het goede nieuws: de global organisatie van McCain Foods heeft de aanpak overgenomen.

Tot slot: zoals veel in onze vraagstukken blijken de ‘ziel’ van familiebedrijven en een frontman met een krachtige visie een belangrijke motor voor ambassadeurschap. Het is bijv. deze tekst van Wallace McCain geweest die de essentie van het Engagement programma goed beschreef en die we als geloofwaardig element konden inzetten in de verhaallijn waarmee we ambassadeurs verbinden binnen McCain:

Our success was mostly because we were able to build a team of truly great people.

People who cared a lot.

People who didn’t care so much about the material things of power, title, and money;

they just wanted to get things done (quickly), just like Harrison and me,

and they wanted to make a difference.

People who were honest, hard working, persevering, direct, and dedicated to success;

people who shared our dreams –

that’s what made McCain a smashing success…

Wallace McCain, 2003

Adresgegevens

Ambassadorwise

Contactgegevens

+ 31 614 22 30 52
info@ambassadorwise.nl

© 2021 AmbassadorWise. Realisatie: iNEED!T