PortfolioAvans Hogeschool

Wat doe je als je de beste hogeschool van Nederland bent en wilt blijven? Dan blijf je niet op je stoel zitten vergaderen. Dan neem je een kijkje bij voorbeelden die inspireren. En ga je vervolgens in een tiende versnelling je eigen organisatie en de hele Hogescholenwereld van NL verduurzamen – met ambassadeurskracht! Avans team Duurzaam Doen is na zes jaar klaar en vertelt het verhaal in dit magazine. AmbassadorWise draaide mee in de eerste jaren om de beweging in gang te zetten.

Met de Top-25 leidinggevenden van Avans gingen we op pad naar een van de pioniers in Verantwoord Ondernemen. Avans wil studenten afleveren die de samenleving verder helpen. Wat moeten studenten dan kunnen als zij bij organisaties terechtkomen die samenleving verder wil helpen? Op allerlei plekken in de organisatie werkt men al hard en enthousiast aan deze ambitie. Om dat enthousiasme optimaal te benutten en elkaar te prikkelen, organiseerde Avans deze bijeenkomst. Een onderdeel van een Avans-breed ‘AmbassadorWise’ programma om de koploperspositie te blijven behouden en vooral ‘keigoede’ studenten af te leveren waar we wat aan hebben in de maatschappij. In totaal werkten we drie jaar met deze opdrachtgever: eerst om een Perspectief te creëren bij een Krachtteam dat de verduurzaming van Avans en een certificering moest organiseren. Daarna bij diverse doelgroepen Experiences, te beginnen bij een bus vol directieleden en 30 geactiveerde ambassadeurs. Meermalen is de Accelerator doorlopen om vele projecten te realiseren. Trots zijn we op het resultaat van deze opdrachtgever met de vele projecten die zij realiseerden in onderwijs, de governance en verslaglegging en het realiseren van een inspirerende, duurzame schoolomgeving (campus). Maar vooral zijn we trotsdat zij de Werelddoelen als leidraad voor verduurzaming in het onderwijs verkozenen en dat zij deze bij alle hogescholen neerlegden om gezamenlijk op te pakken. Dat is nou echt impact!

Jaar:
2014
Opdrachtgever:
Avans Hogeschool
Diensten:
Ambassador Approach
Functie:
Divers

Adresgegevens

Ambassadorwise

Contactgegevens

+ 31 614 22 30 52
info@ambassadorwise.nl

© 2021 AmbassadorWise. Realisatie: iNEED!T