Onze aanpak

ONZE VISIE & AANPAK

Succesvolle ondernemers zijn bezig met de wereld van morgen. De economie verandert razendsnel en wordt steeds complexer door onder meer technologie, minder grondstoffen en veranderende behoeftes van mensen. De menselijke factor is cruciaal om te versnellen naar een Nieuwe Economie. Met een voorstelbare visie op positieve, maatschappelijke impact en slim benutten van human capital. Zo zijn en blijven zij de voorlopers in de Nieuwe Economie.

AmbassadorWise adviseert en ondersteunt bestuurders en programmamanagers in het toekomstbestendig maken en houden van organisaties met de kracht van ambassadeurs. Op basis van meer dan 10 jaar ervaring is een vernieuwende aanpak ontwikkeld. De aanpak staat hier in een handout.

We vergroten onze impact dankzij sterke partners: Nyenrode Business Universiteit, MVO Nederland, RVO Duurzaam Door en SmartWorkPlace.

https://ambassadorwise.nl/wp-content/uploads/2021/02/veerkracht-ambassadorwise.jpg

10 succesfactoren van ambassadeurschap

Ambassadeurs laten bijzondere kenmerken zien in onze programma’s. Dankzij de volgende 10 succesfactoren maken zij het verschil. Deze factoren blijken cruciaal om tot werkelijke en continue verandering in en om een organisatie te komen: Veerkracht!

https://ambassadorwise.nl/wp-content/uploads/2021/05/Succesverhalen-VEER.jpg
https://ambassadorwise.nl/wp-content/uploads/2021/05/Succesverhalen-KRACHT.jpg
NIEUWE ECONOMIE
FOCUST OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Ondernemers die een positieve maatschappelijke impact realiseren, nemen vaker een koploperspositie innemen dan bedrijven die vooral winst en meerwaarde voor de aandeelhouders nastreven. Mensen willen graag meebouwen aan organisaties die maatschappelijke impact nastreven. Intrinsieke motivatie vormt het vertrekpunt van vernieuwing en meervoudige waardecreatie.

AMBASSADEURS
ZORGEN VOOR VERSNELDE TRANSFORMATIE

Wij geloven er in dat organisaties van de toekomst bestaan uit krachtige netwerken van gemotiveerde individuen. Mensen die bereid zijn mee te denken en die extra ‘mile’ te gaan. Die mensen noemen wij ambassadeurs. Voorlopers in verandering. Door hen in een tijdelijke netwerkstructuur te organiseren ontstaat een enorme energie met verrassende positieve resultaten tot gevolg.

SAMENWERKEN
IN DE KETEN, MET WETENSCHAP EN ONDERWIJS

Door samen te werken met onderwijs en wetenschap organiseren wij continu een lerend vermogen in onze aanpak en stellen wij deze bij waar nodig. Onze opdrachtgevers werken met elkaar samen in krachtige netwerken – door slimme cross overs en gedeelde ambitie.

Adresgegevens

Ambassadorwise

Contactgegevens

+ 31 614 22 30 52
info@ambassadorwise.nl

© 2021 AmbassadorWise. Realisatie: iNEED!T