Press Enter to Search

Succesvolle ondernemers zijn bezig met de wereld van morgen. De economie verandert razendsnel en wordt steeds complexer door onder meer technologie, minder grondstoffen en veranderende behoeftes van mensen. De menselijke factor is cruciaal om klaar te zijn voor de Nieuwe Economie. Met focus op positieve maatschappelijke impact en slim benutten van human capital, zijn en blijven zij de voorlopers in de Nieuwe Economie.

Nieuwe Economiefocust op maatschappelijke impact

Ondernemers die een positieve maatschappelijke impact realiseren, nemen vaker een koploperspositie innemen dan bedrijven die vooral winst en meerwaarde voor de aandeelhouders nastreven. Mensen willen graag meebouwen aan organisaties die maatschappelijke impact nastreven. Intrinsieke motivatie vormt het vertrekpunt van vernieuwing en meervoudige waardecreatie.

Ambassadeurszorgen voor versnelde transformatie

Wij geloven er in dat organisaties van de toekomst bestaan uit krachtige netwerken van gemotiveerde individuen. Mensen die bereid zijn mee te denken en die extra ‘mile’ te gaan. Die mensen noemen wij ambassadeurs. Voorlopers in verandering. Door hen in een tijdelijke netwerkstructuur te organiseren ontstaat een enorme energie met verrassende positieve resultaten tot gevolg.

Samenwerkenin de keten, met wetenschap en onderwijs

Door samen te werken met onderwijs en wetenschap organiseren wij continu een lerend vermogen in onze aanpak en stellen wij deze bij waar nodig. Onze opdrachtgevers werken met elkaar samen in krachtige netwerken – door slimme cross overs en gedeelde ambitie.

t Twitter f Facebook g Google+